ÖZEL GÜBRELER
MAP (Mono Amonyum Fosfat)
      MAP (Mono Amonyum Fosfat) suda tamamen eriyen, fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübredir. İçeriğindeki düşük Azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur.
      İçeriğinde klor, sodyum ve ağır metaller gibi bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmadığından, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.
      MAP gübresindeki Azot'un tamamı Amonyak Azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.
      MAP kullanımı sayesinde damla sulamada kullanılan gübreli suyun PH 4.5 civarında tutulmasıyla verilen tüm ana ve iz elementlerin bitkilerce daha kolay alınması sağlanır.
      Her türlü eriyebilen gübre ile rahatça karıştırılabilir. İçinde Kalsiyum (Ca) bulunan gübreler ile karıştırılamaz.

MKP (Mono Potasyum Fosfat)

      MKP (Mono Potasyum Fosfat) suda tamamen eriyen gübreler arasında en yüksek yoğunlukta ana element içeren gübre çeşididir. İçeriğinde Azot bulunmaması sayesinde yoğun gübre kullanımı gerektiren yoğun (entansif) tarım kullanımına son derece uygundur.

      İçeriğinde klor, sodyum ve ağır metaller gibi bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde bulunmadığından, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

      MKP yaprakdan gübreleme uygulamaları için son derece uygun olup, kullanımının mantari hastalıkların (külleme gibi) kontrolünde büyük fayda sağladığı kanıtlanmıştır. Düşük EC değeri (0,7 mS/cm) sayesinde yaprak yanıklığına yol açma riski son derece düşük olduğundan, yüksek yoğunluklarda bile rahatlıkla kullanılabilir.
      MKP kullanımı sayesinde damla sulamada kullanılan gübreli suyun PH 4.5 civarında tutulmasıyla verilen tüm ana ve iz elementlerin bitkilerce daha kolay alınması sağlanır. MKP'nin pestisitler ile karıştırıldığında, ilaçlamanın etkisini de arttırdığı görülmektedir.

      Özellikle Azot verilmesinden kaçınılan dönemlerde, bitkiler için en uygun potasyum ve fosfor kaynağıdır. Diğer dönemlerde ise verilmesi istenen Azot biçiminin (Amonyak, nitrat veya üre azotu gibi) serbestçe uygulanabilmesini sağlaması açısından tercih edilen bir gübre çeşididir.

      Her türlü eriyebilen gübre ile rahatça karıştırılabilir. İçinde Kalsiyum (Ca) bulunan gübreler ile karıştırılamaz.

%46 ÜRE
%33 AMONYUM NİTRAT
%21 AMONYUM SÜLFAT
DAP 18-46
20-20-0
15-15-15
POTASYUM SÜLFAT
%26 CAN
TSP

ÖZEL GÜBRELER

MAP
MKP
SOLOPOTAS
MAGNEZYUM NİTRAT
MAGNEZYUM SÜLFAT
CALSİYUM NİTRİT
FOSFORİK ASİT
KÜKÜRT
MANGAN SÜLFAT
ÇİNKO SÜLFAT
BORAX