ÖZEL GÜBRELER

Kalsiyum Nitrat (Calcium Nitrate)

       Kalsiyum Nitrat : Beyaz renkli tanecik yapısında, iki besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilir bir gübredir. Nitrat biçiminde %15.5 Azot ve suda tamamen çözünen %26.5 Kalsiyum' u bir arada bulunduran eşsiz bir bileşimdir. Nitrat Azotlu ve suda tamamı çözünür Kalsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan bir çok kazanım sağlar.
       Sera tipi yüksek ölçüde saf ve kaplanmamış tanecik halinde suda tamamı çözünebilir türdür. Sera tipi, sera ve açıkta yetiştirilen bitkilerde damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile birlikte (fertigasyon ile) ve yapraktan uygulamalarda kullanılır. Tarla tipi elle serpmeye ve gübre atma ekipmanlarıyla kullanıma uygun olarak üretilen sera tipine nazaran biraz daha yavaş eriyen kaplamalı bir türdür. Açıkta yetiştiricilikte dikim sonrası üst gübreleme için çok uygundur.

      Kalsiyum Nitrat bitkiler için mutlak gerekli iki ana besin elementi olan, Nitrat Azotu ve Kalsiyum içerir. Kalsiyum Nitrat üst gübrelemede, her tür toprak ve iklim koşullarında tüm bitkiler için en iyi seçimdir. Bitkiler tarafından Kalsiyum ve Nitrat'ın birlikte alınmasından dolayı bitkinin kök bölgesinde diğer gübrelerde olduğu gibi kalıntı bırakmaz. Birbirini olumlu etkileyen bu iki besin elementi toprakta tuzluluk yaratmaz. Bitkinin kökleri tarafından besin alımı sırasında Nitrat biçiminde Azot, suda eriyebilir biçimde Kalsiyum alımını kolaylaştırır, dolayısıyla bitkinin Kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.

Magnezyum Nitrat
  • Magnezyum Nitrat (MACNİSAL) bitkilerin magnezyum eksikliklerini gidermede çok uygun saf ve kristal biçiminde bir gübredir.
  • Nitrat bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırdığı için Magnisal (MgNO3) gerçekten iyi bir magnezyum taşıyıcısıdır.
  • Magnezyum Nitrat %15 MgO (%9.5 Mg) ve %11 Nitrat Azotu içerir.
  • Magnezyum Nitrat suda çok iyi erir, yapraktan uygulamalar ve besin eriyikleri için çok uygundur.
  • Magnezyum Nitrat yapraktan uygulanan bir çok maddeyle beraber verilebilir.

%46 ÜRE
%33 AMONYUM NİTRAT
%21 AMONYUM SÜLFAT
DAP 18-46
20-20-0
15-15-15
POTASYUM SÜLFAT
%26 CAN
TSP

ÖZEL GÜBRELER

MAP
MKP
SOLOPOTAS
MAGNEZYUM NİTRAT
MAGNEZYUM SÜLFAT
CALSİYUM NİTRİT
FOSFORİK ASİT
KÜKÜRT
MANGAN SÜLFAT
ÇİNKO SÜLFAT
BORAX