ÖZEL GÜBRELER

Potasyum Sülfat

      En çok patates, tütün, sebze, meyve, turunçgiller, baklagiller, mısır, pamuk, şekerpancarı ve seralarda kullanılır.
      Yeterli POTASYUM SÜLFAT verilmediğinde bitkilerin yapraklarında sarı ya da kırmızımsı kahverengi lekeler görülür.
      Sulu tarımda ve yağışlı bölgelerde potasyum noksanlığına sık rastlanır. Organik maddeler açısından fakir, kumlu topraklara POTASYUM SÜLFAT verilmelidir. Asit özellikli olduğundan uzun yıllar sürekli kullanılması halinde topraktaki asitliği arttırır. Asit topraklarda kullanıldığında toprağa bir miktar kireçte verilmelidir. Bünyesinde ayrıca kükürt bulunduğundan bitkilerin kükürt ihtiyacını da karşılar.

Fosforik Asit

      Fosforik asit damlama sisteminde bikarbonat ve/veya kalsiyum karbonat kaynaklı tıkanıklıkları önceden engellemek üzere uygulanabilirken, kalitesiz gübre kullanımı ve diğer sebeplerden ötürü oluşmuş tıkanıklıklar için de uygulanabilir. Asit uygulaması ile besin çözeltisinin pH değeri yetiştirilen ürün için en ideal değere ayarlanır.
      Bu özelliklerine ilaveten fosfor kaynağı olarak bitki beslemede rol alır.

Demir Sülfat
Arıtma proseslerinin kimyasal reaksiyonlarının en önemli parçası olan koagulasyon (çöktürme öncesi) aşamasında en yaygın kullanılan iki kimyasaldan biri Demir Sülfattır.

Demir Sülfat ülkemizde sanayi işlemleri sayesinde kolayca ulaşılabilecek bir kimyasaldır. En önemli özelliği geniş pH aralığında çalışmadır. Demir Sülfat atıksuyun niteliklerine dayalı olması haricinde 5-10 pH aralığında yüksek verim vermektedir.

Ülkemizde deşarj edilen atıksuların niteliğine bağlı olarak, atık su arıtma tesislerinin %85'inde demir sülfat ile verimli sonuçlar elde edilebilir.

Diğer Gübrelerimiz

  • Vermikulit
  • Perlit
  • Tarf
  • Zinc
  • Fer
  • Bakır Sülfat

%46 ÜRE
%33 AMONYUM NİTRAT
%21 AMONYUM SÜLFAT
DAP 18-46
20-20-0
15-15-15
POTASYUM SÜLFAT
%26 CAN
TSP

ÖZEL GÜBRELER

MAP
MKP
SOLOPOTAS
MAGNEZYUM NİTRAT
MAGNEZYUM SÜLFAT
CALSİYUM NİTRİT
FOSFORİK ASİT
KÜKÜRT
MANGAN SÜLFAT
ÇİNKO SÜLFAT
BORAX