ÜST VE TABAN GÜBRELER

Amonyum Nitrat %33

%16,5 Nitrat Azotu, %16,5 Amonyum Azotu

      Amonyum ve Nitrat Azotu ihtiva eden kullanımı son derece yaygın olan bir gübredir. Özellikle kireç oranı yüksek olan topraklar için uygun bir gübre çeşididir.
Nitrat Azotu erken çözünerek toprağın Azot ihtiyacını karşılarken, Amonyum Azotu toprak tarafından tutularak uzun süreli etki yapar.

DAP Gübresi  18.46.0

      Diamonyum fosfat (DAP), fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesini bir arada kapsayan kompoze bir gübredir. Koyu gri veya kirli beyaz renkte tanecikler halindedir. İçerisinde her kg azota karşılık üç kg fosfor bulunmaktadır. Bu sebeple de daha ziyade fosforlu bir gübre gibi kullanılması gerekmektedir.
      İhtiva ettiği fosforun % 90’ından fazlası suda eriyebildiğinden DAP toprağa verildikten hemen sonra gerekli rutubeti bulunca terkibindeki fosfor ve azottan bitkiler derhal yararlanabilir.
DAP bütün bitkilere başarı ile tatbik edilebilecek bir gübredir. Yalnız, kazançlı bir gübreleme yapabilmek için bitkinin fosfor ihtiyacını karşılayacak miktarda DAP verilmelidir. Aynı bitkinin eksik kalan azot ihtiyacı, diğer azotlu gübrelerden örneğin, amonyum nitrattan sağlanmalıdır.

%46 ÜRE
%33 AMONYUM NİTRAT
%21 AMONYUM SÜLFAT
DAP 18-46
20-20-0
15-15-15
POTASYUM SÜLFAT
%26 CAN
TSP

ÖZEL GÜBRELER

MAP
MKP
SOLOPOTAS
MAGNEZYUM NİTRAT
MAGNEZYUM SÜLFAT
CALSİYUM NİTRİT
FOSFORİK ASİT
KÜKÜRT
MANGAN SÜLFAT
ÇİNKO SÜLFAT
BORAX